Konkurs ma na celu promocję innowacyjności, postaw proinwestycyjnych oraz proekologicznych i skierowany jest do inwestorów, których inwestycje ukończone w 2022 r. wyróżniają się na tle innych m.in. nowoczesnością, użytecznością zastosowanych rozwiązań, poziomem energooszczędności. Pod uwagę brane są również założenia inwestycyjne kładące nacisk nie tylko na przywrócenie walorów estetycznych danego obiektu, ale również mające na celu poprawę infrastruktury technicznej.

Katowice, 24 maj 2023 r. – praktyczne szkolenie stacjonarne

Jeśli chcesz poznać jak funkcjonuje rynek nieruchomości i  uzyskać praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami? z pewnością nasze kursy są dla Ciebie !

Jedyne w Polsce kursy zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmujące minimum programowe Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w celu uzyskania licencji.

Nasi kursanci oprócz wiedzy teoretycznej nabywają wiele nowych umiejętności praktycznych, które z pewnością będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Ponadto, niewątpliwie istotnym elementem zajęć na kursach jest korzystanie z narzędzi rozwojowych persolog®, które umożliwiają świadome dokonywanie znaczących zmian w życiu zawodowym.

to innowacyjny kurs praktyczny  prowadzony w systemie weekendowym. Autorski program Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu Spółdzielni. Rada nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań i realizację celów statutowych Spółdzielni oraz czuwa nad całokształtem jej działalności. Szkolenie ma na celu przedstawienie praw i obowiązków członków Rady Nadzorczej.

Szkolenie stricte praktyczne skupiające się na przeglądzie nowości ustawodawczych w zakresie dotyczącym obrotu nieruchomościami. Praktyczne wskazówki wraz z studium przypadków.

Prowadzący szkolenie przedstawią najważniejsze zmiany w przepisach prawnych, które wpływają na pracę pośrednika i podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie orzecznictwa sądowego w obrocie nieruchomościami.

Szkolenie praktyczne skupiające się na przeglądzie nowości w Prawie budowlanym w zakresie dotyczącym technicznej obsługi nieruchomości (utrzymania budynku) oraz zasad prowadzenia Książki obiektu budowlanego.

„… W budynkach wielorodzinnych dla części wspólnych już obecnie można rozliczać energię elektryczną w formie tzw. prosumenta energii odnawialnej, czyli prosumenta indywidualnego. Natomiast należy wyraźnie podkreślić, że Prosument lokatorski zakłada możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Forma wynagrodzenia w postaci obniżenia rachunków za energię przez sprzedawcę, jak jest dzisiaj, będzie mogła zostać zmieniona na comiesięczny przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto. …”