Entries by Edyta Koster

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach WM i SM

Czy wiesz: Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali? Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego? W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania? Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych według najnowszych przepisów? Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów? Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty? Ustawa prawo energetyczne […]