Wprowadzone przez Edyta Koster

Prosumentyzm w budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

    Redakcja: Jak powinno wyglądać Panie prezesie rozliczenie energii elektrycznej OZE w budynku wielolokalowym w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych ? Arkadiusz Borek: W ramach inwestycji OZE w budynku wielolokalowym możliwe jest korzystanie różnych form rozliczenia energii elektrycznej. Redakcja: Jakich wskazówek zatem udzieliłby Pan zarządcom nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych? Jak można to […]