NIERUCHOMOŚCI

PRAWO BUDOWLANE

Warsztaty praktyczne zorganizowane są na przykładzie rozwiązań jakie funkcjonują wśród jednej ze spółdzielni mieszkaniowej i pokazują, że współpraca między działami jest możliwa, a co najważniejsze przynosi pożądane efekty dla zarządu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkie działy funkcjonujące w spółdzielniach mieszkaniowych mają jeden cel jakim jest dobro firmy i zadowolenie klienta, na które ogromny wpływ ma praca całego zespołu. Sprawna współpraca między działami powoduje, że na pojawiające się problemy znacznie szybciej i skuteczniej znajdziemy rozwiązania w większej zintegrowanej grupie.

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Pierwszy kontakt.
 • Czy każdy musi po swojemu?
 • A może jednak coś razem?
 • Plan kont – co jest ważne?
 • Od czego zacząć?
 • Poznajcie swoje zasoby?
 • Wykorzystaj wspólny potencjał – wyjdź zza biurka.
 • Jak rozwiązywać problemy.
 • Efekty okazują się z czasem.
 • Mamy jednak wspólny cel.
 • Jest sukces dla każdego.
 • Podsumowanie i dyskusja.

MIEJSCE:
Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29, godz. 10.00

KOSZT UCZESTNICTWA:
150,00 zł  dla pracowników firm członkowskich KIGN
250,00 zł dla pozostałych osób

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową oraz poczęstunek.

 

 

Karta zgłoszenia na warsztaty

dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych

Katowice, luty 2023 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 150,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 250,00 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 

- Organizatorem warsztatów praktycznych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za warsztaty. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach praktycznych.
- Organizator warsztatów praktycznych zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do  odwołania tych warsztatów, bez podania przyczyny.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora warsztatów praktycznych.
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji z warsztatów praktycznych prosimy o poinformowanie Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Zarządzanie najmem nieruchomości

 

TERMIN SZKOLENIA

luty 2023 r.  godz. 9:00 – 14:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice ul. Mickiewicza 29

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Zadróż – właściciel biura nieruchomości

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co kryje się pod pojęciem zarządzanie/administrowanie najmem – podstawa prawna, definicja.
 2. Jakie elementy powinna zawierać umowa o zarządzanie/administrowanie najmem.
 3. Usługa zarządzania/administrowania najmem, a rodzaj nieruchomości i czas najmu.
 4. Czynności jakie można wykonywać w oparciu o umowę zarządzania/administrowania najmem.
 5. Analiza rynku, nieruchomości oraz właściciela. Na czym to polega?
 6. Jak dobrze przygotować ofertę najmu lokalu?
 7. Jak weryfikować najemców?
 8. Rozwiązywanie problemów z najemcą.
 9. Dobra umowa najmu jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu/administrowaniu najmem.
 10. Jak dobrze zabezpieczyć najem?
 11. Jak dobrze rozliczać najem?

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową

 

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE NALEŻY DOKONAĆ NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY


KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA


 

 

Nowe limity cenowe w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Autor: Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl

Od października obowiązują nowe, wyższe limity ceny m kw. dla mieszkań, które można kupić za kredyt z gwarantowanym przez państwo wkładem własnym. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest w największych miastach oferta takich lokali.

 Limity cenowe są ogłaszane przez wojewodów co pół roku. Obecne będą obowiązywały do końca marca 2023 r. – przypomina ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo. I dodaje, że dla mieszkań i domów kupowanych od firm deweloperskich limit cenowy jest nieco wyższy niż dla nieruchomości z rynku wtórnego. Trzeba też wiedzieć, że osobne limity obowiązują dla miast wojewódzkich, dla gmin z nimi sąsiadujących i reszty województw.

Warto zwrócić uwagę, że taki sposób ustalania limitów budzi kontrowersje. Np. w Zielonej Górze i Wielkopolsce średnią cenę m kw. na IV kw. 2022 r. i I kw. 2023 r. wojewoda podwyższył o 12% w porównaniu z obowiązującą w poprzednich dwóch kwartałach. O tyle samo pułap cenowy wzrósł w województwie wielkopolskim, a o 11% w mazowieckim. W samym Poznaniu i Warszawie poprzeczka poszła w górę o odpowiednio 9% i 7%. Natomiast w Gdańsku i całym województwie pomorskim limity ceny m kw. pozostały na starym poziomie. W Bydgoszczy, Rzeszowie i Szczecinie zwiększyły się tylko o 2%.

Limity ceny m kw.  w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” w IV kw. 2022 r.

Jednak najgorsze jest to, że limity są często oderwane od realiów rynkowych, co powoduje, że w największych miastach, w których popyt na mieszkania jest największy, stosunkowo niewiele z nich spełnia wymogi programu Mieszkanie bez wkładu własnego”. Można je znaleźć głównie na obrzeżach miast – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.

Pole poszukiwań zawęża nie tylko limit ceny metra kwadratowego, ale także maksymalna kwota gwarancji dla 10-20% wkładu wymaganego przez banki. Ponieważ nie przekracza ona 100 tys. zł, więc ci, którzy nie mają oszczędności muszą znaleźć mieszkanie lub dom z ceną poniżej 500 tys. zł.

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl i portalu GetHome.pl wynika, że do tej pory czas działał na niekorzyść tych, którzy chcieliby kupić mieszkanie za kredyt z gwarantowanym przez państwo wkładem.

Ekspert GetHome.pl liczył jednak na wzrost podaży takich mieszkań w październiku na skutek wzrostu limitów ceny metra kwadratowego. Po drugie, w sytuacji malejącego popytu na mieszkania, część firm deweloperskich zaczęła obniżać ceny. Z tonu spuszczają też niektórzy sprzedający mieszkania na rynku wtórnym.

Okazuje się, że w Poznaniu miał miejsce najbardziej spektakularny wzrost udziału mieszkań spełniających kryteria cenowe programu w ofercie rynkowej. Na rynku pierwotnym ich udział wzrósł z 8% do 24%, zaś na rynku wtórnym z 22% do 52% (oferty portalu GetHome.pl). Duży wzrost – szczególnie jeśli chodzi o liczbę mieszkań w ofercie deweloperów – zaobserwowano także we Wrocławiu i Warszawie.

W pozostałych miastach sytuacja na rynku pierwotnym albo niewiele się zmieniła (Katowice, Kraków i Łódź), albo nieco się pogorszyła wskutek wyprzedaży najtańszych mieszkań (Gdańsk). Dla potencjalnych nabywców mieszkań za kredyt bez wkładu własnego w Łodzi i Katowicach pocieszeniem jest to, że wyraźnie wzrósł ich udział w ofercie agencji pośrednictwa. Niestety, w Krakowie znalezienie takiego mieszkanie w dalszym ciągu jest sporym wyzwaniem.

Niestety mocno promowany rządowy program nie odniósł do tej pory sukcesu. Tylko trzy banki – Alior Bank, Santander Bank Polska i Bank Pekao SA – zdecydowały się włączyć do swojej oferty kredyt, za który można kupić mieszkanie nie mając oszczędności na wkład własny. Jednak zainteresowanie takim kredytem jest znikome, bo możliwości potencjalnych kredytobiorców drastycznie się skurczyły wskutek wzrostu stóp procentowych oraz zaostrzenia kryteriów oceny zdolności kredytowej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Źródło: RynekPierwotny.pl

Roczne rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych

Roczne rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych w świetle aktualnych przepisów prawnych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wspólnota Mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
 2. Źródła przychodów opodatkowanych i zwolnionych z CIT 8 we wspólnocie mieszkaniowej
 3. Koszty zarządu nieruchomością związane i nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi
 4. Dochody Wspólnoty Mieszkaniowej zwolnione i opodatkowane podatkiem Cit-8
 5. Kontrowersje związane ze zwolnieniem dochodów uzyskiwanych z wynajmu części wspólnej
 6. Deklaracja Cit-8 – przykład wypełniania z omówieniem
 7. Sposób wysyłania deklaracji Cit-8
 8. Dyskusja

TERMIN SZKOLENIA

13 styczeń 2023 r.  godz. 9.00 – 14.00

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice ul. Mickiewicza 29

PROWADZĄCA:

Anna Gawlik - Wiceprezes ZarząduAnna Gawlik 

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izy Gospodarki Nieruchomościami. Specjalista w szkoleniach poświęconych zagadnieniom podatkowym, w szczególności w obszarach, w których poruszają się właściciele nieruchomości, oraz zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat wspólnoty mieszkaniowe zostają poddawane coraz większym restrykcjom podatkowym i rachunkowym, co wymaga ustawicznego kształcenia się i analizy aktualnej sytuacji podatkowej. Obecnie zatem, również jako członek zarządu KIGN Delegatura w Krakowie, realizuje główne cele tej instytucji, prowadząc szkolenia oraz konsultacje, stara się pomagać zarządcom odnaleźć w gąszczu nowych przepisów i regulacji podatkowych.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

100,00 zł za osobę dla  osób posiadających
200,00 zł za osobę dla pozostałych osób

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE NALEŻY DOKONAĆ NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY


KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA


 

Karta zgłoszenia na szkolenie

Roczne rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych w świetle aktualnych przepisów prawnych

Katowice, 13.01.2023 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 100,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 200,00 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 

 1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 2. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za kurs. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
 4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
 5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Podatek od wynajmu mieszkania – jak rozliczać wynajem?

Najem nieruchomości cieszy się coraz większą popularnością. Na jakich zasadach rozliczać najem? Jakie są formy opodatkowania najmu? Ile wynosi podatek od wynajmu? Sprawdź.

Jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie, to masz obowiązek rozliczać się z urzędem skarbowym. Polski Ład od 2023 r. wprowadza zmiany w opodatkowaniu dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu. Jakie? Będzie tylko jedna forma rozliczenia się z fiskusem. Przeczytaj, jak na jakich zasadach rozliczysz podatek od wynajmu mieszkania.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • do kiedy płacić podatek za wynajem prywatny
 • czy od wynajmu prywatnego trzeba zapłacić podatek VAT 
 • co grozi za wynajmowanie na czarno
 • czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i skala podatkowa

Formy opodatkowania najmu

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znana jako Polski Ład zmienia zasady opodatkowania najmu prywatnego.

Od 2022 r. nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego rodzaju opodatkowania. Wcześniej skala podatkowa była domyślna. Pierwszą wpłatę zaliczki na podatek lub ryczałt uznawano za wybór.

Do końca 2022 r. najem prywatny rozlicza się na podstawie skali podatkowej (zasady ogólne) lub ryczałtu.

Ryczałt

Pierwsza w roku podatkowym wpłata na ryczałt lub złożenie zeznania PIT-28 (jeśli pierwszy przychód nastąpił w grudniu) uznawane są za wybór.

Od 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie jedynym sposobem rozliczania przychodów z najmu prywatnego.

Co jest przychodem w najmie? To kwota, którą najemca płaci za mieszkanie zgodnie z umową najmu. Nie obejmuje opłat naliczanych ryczałtowo (np. czynszu do spółdzielni) oraz opłat za wodę, prąd czy gaz. To oznacza, że jeśli najemca zalega z opłacaniem czynszu, przychód nie powstaje i nie ma obowiązku rozliczania się z tego tytułu. Co więcej, przychód nie musi mieć formy pieniężnej, może nim być zapłata w naturze.

Podatek ryczałtowy będzie mniejszy, jeśli skorzystasz z ulg. Przychód z wynajmu mieszkania pomniejszają m.in.:

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • wpłacone darowizny,
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • wydatki na internet
 • koszty rehabilitacji.

Od 1 stycznia 2022 roku nie można odliczać składki zdrowotnej od podatku.

Skala podatkowa

Drugi sposób opodatkowania, z którego jeszcze w 2022 r. korzystają wynajmujący mieszkania to skala podatkowa, czyli zasady ogólne.

 • Opodatkowaniu podlega dochód, a zatem różnica między przychodem a kosztem jego uzyskania. Są to np. wydatki na remont.
 • Dochód z najmu mieszkania na zasadach ogólnych opodatkowywany jest jak większość dochodów z innych źródeł (np. umowy o pracę).

W tej formie opodatkowania można korzystać z ulg, np. na dziecko, rehabilitacyjnej oraz odliczać darowizny lub składki na ubezpieczenie społeczne.

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania?

Od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu mieszkania? To zależy od rodzaju opodatkowania. Jednak przy rozliczaniu podatku dochodowego od mieszkania ryczałtem nie można skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Stawka podatku naliczonego na zasadach ogólnych to:

 • 17% minus kwota wolna od podatku – do 85 528 zł
 • 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – ponad  85 528 zł

Stawka ryczałtu wynosi:

 • 8,5% przychodu do 100 tys. zł,
 • 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

Podatek ryczałtowy od wynajmu mieszkania liczy się od przychodu, a nie jak w przypadku skali, od dochodu. To oznacza, że nie można odliczać kosztów takich jak remont, zakup mebli do mieszkania (lub innego wyposażenia), ubezpieczenie nieruchomości czy amortyzacja. Jeśli korzystasz ze skali podatkowej, to taki koszt odliczysz jeszcze w 2022 r.

Jak rozliczyć podatek od wynajmu?

Ryczałt opłaca się co miesiąc lub kwartał w terminie:

 • do 20 dnia kolejnego miesiąca,
 • do 20 dnia następnego miesiąca po mijającym kwartale.

Przy rozliczaniu ryczałtu od najmu przychód wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-28.

Przy rozliczeniu na zasadach ogólnych w 2022 r. nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od wynajmu. Do 30 kwietnia należy złożyć PIT-36 i wpłacić kwotę, która znajdzie się w zeznaniu.

Jeśli korzystasz z zasad ogólnych, to rozliczasz się zarówno z najmu, jak i innych dochodów np. z umowy o pracę.

Jak rozliczyć PIT-28?Sprawdź

Czy można rozliczać się małżonkiem?

Przy ryczałcie nie ma możliwości rozliczania przychodów z małżonkiem, są jednak wyjątki i należy do nich najem prywatny. Zasady ogólne również przewidują ten sposób, jednak trzeba spełnić pewne warunki.

Wspólnie mogą rozliczać się małżonkowie, którzy:

 • byli w związku małżeńskim i wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy,
 • zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego i pozostawali we wspólności majątkowej do ostatniego dnia roku podatkowego.

Więcej informacji o warunkach opodatkowania małżonków znajduje się w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na jakie konto wpłacić podatek od wynajmu mieszkania?

Zaliczki na podatek wpłaca się na mikrorachunek. Jest to indywidualny rachunek, przez który do urzędu skarbowego trafiają wpłaty z podatków. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą sprawdzić swój mikrorachunek za pomocą numeru PESEL.

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego

Jeśli wynajmujesz i nie jesteś przedsiębiorcą, to możesz podpisać z najemcą umowę najmu okazjonalnego. Umowę tę zawiera się na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż 10 lat. Należy ją zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu.

Jakie korzyści daje zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego? Zgłoszenie pozwala korzystać z praw takich jak np. przedterminowe rozwiązanie umowy. Ponadto najemca w oświadczeniu wskazuje lokal, w którym zamieszka w przypadku obowiązku opuszczenia mieszkania. Więcej na ten temat dowiesz się artykułu o najmie okazjonalnym w praktyce.

Najem a podatek VAT

Jeśli Twój przychód z najmu nie przekracza 200 tys. zł., to nie zapłacisz podatku VAT. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Jednak przychody firm to również przychody z innych źródeł, a nie tylko z najmu.

Sprawdź, na jakich zasadach przedsiębiorcy, którzy wynajmują mieszkanie, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT-u: Vat od wynajmu mieszkania.

Konsekwencje nieopłacenia podatku od wynajmu

Co grozi za nierozliczenie dochodów uzyskanych tytułu najmu? Zaległy podatek od najmu nie przepada, wciąż trzeba go zapłacić.

Jeśli dochody nie przekraczają pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, uznaje się to za wykroczenie skarbowe, które podlega grzywnie lub przestępstwo skarbowe. Urząd skarbowy oblicza wysokość niezapłaconego podatku od wynajmu i dolicza odsetki.

Osoby, które wyrażą tzw. czynny żal, mogą uniknąć uznania tego czynu za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Czynny żal zgłasza się do naczelnika urzędu skarbowego, ale przed tym trzeba złożyć zaległe deklaracje lub zapłacić podatek z odsetkami. Może się zdarzyć, że naczelnik już udokumentuje wykroczenie lub przestępstwo, wówczas czynny żal będzie nieskuteczny.

Opodatkowanie najmu – podsumowanie

Jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie, musisz opłacać podatki. Dotyczy to każdego, nie tylko osób, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie najmu. Kwota podatku zależy od rodzaju opodatkowania. Możesz też korzystać z ulg i odliczeń, ale w 2022 r. nie odliczysz już składki zdrowotnej. Jak jeszcze Polski Ład zmienia opodatkowanie przychodów i dochodów uzyskiwanych z najmu prywatnego? W 2022 r. wynajmujący rozliczają się wciąż na zasadach ogólnych. Od 1 stycznia 2023 r. jedyną formą opodatkowania będzie ryczałt.

Źródło: RynekPierwotny.pl

Rynek Pierwotny