Szkolenie adresowane jest do wszystkich zarządców nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, sektor publiczny) oraz pozostałych jednostek i osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem finansowania na likwidację barier architektonicznych w dostępie do budynków.

Co zyskasz:

  • praktyczną i kompleksową wiedzę o instrumencie pożyczkowym z Funduszu Dostępności udzielanym przez BGK oraz Pośredników Finansowych

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  22 września 2022 r.

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Mickiewicza 29

Start godzina 09:00

BRAK WOLNYCH MIEJSC