• Dwudniowy kurs praktyczny prowadzony hybrydowo (stacjonarnie i online) będący kompendium wiedzy o nieruchomościach w pigułce.

  Dla kogo?

  • dla każdego, kto interesuje się nieruchomościami
  • dla osób, które chcą kupować, wynajmować lub inwestować w nieruchomości
  • dla początkujących agentów nieruchomości
  • dla początkujących zarządców nieruchomości

PROGRAM KURSU

 • Czego się dowiesz?

  • jak weryfikować stan prawny nieruchomości
  • jak sprawdzać stan faktyczny nieruchomości
  • co sprawdzić przed zakupem nieruchomości
  • na co zwrócić uwagę przy wyborze nieruchomości
  • jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję sprzedaży/wynajmu/zakupu/najmu
  • jak ważna jest współpraca miedzy pośrednikami

TERMIN SZKOLENIA

 • 11 – 12 marzec 2023 r.  w godz. 9 – 14

  Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 28.02.2023 r.

  • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  499,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 599,00 zł brutto/ 1 osobę
 • Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 03.03.2023 r.

  • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  549,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 649,00 zł brutto/ 1 osobę
 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
  W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową oraz poczęstunek.

PROWADZĄCY

 • Anna Tejs

  Moją pasją są nieruchomości. Uwielbiam je poszukiwać i odkrywać dla moich klientów. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuję się od 2011 roku. Wcześniejsza praca w branży finansowej nauczyła mnie indywidualnego podejścia do klienta. To niestandardowe podejście wyróżnia mnie. Staram się je promować także na szkoleniach ze strategii sprzedaży i z profesjonalnej obsługi klientów, które prowadzę dla kandydatów na zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców przymusowych. Od roku 2014 r. chętnie dzielę się moimi doświadczeniami na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomościami organizowanymi przez KIGN. Od lutego 2018 roku pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach. Zaangażowana jestem również w rozwój MLS.org.pl na Śląsku – profesjonalnego narzędzia do pracy dla pośredników nieruchomości. Jestem współwłaścicielką Tejs Consulting Sp. z o. o., zajmującą się między innymi pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz kredytami i ubezpieczeniami. W 2011 r. otrzymałam licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadam również licencję zarządcy nieruchomości KIGN oraz licencję managera najmu nieruchomości KIGN. Obecnie sprawuję również funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: “imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

KARTA ZGŁOSZENIA

 • START W NIERUCHOMOSCIACH (#16)

  Karta zgłoszenia na kurs

  START W NIERUCHOMOŚCIACH

  Katowice, 11-12.03.2023 r.

  Dane osobowe 

  Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 28.02.2023 r.

  Cena za kurs 499,00 zł brutto za osobę

  Cena za kurs 599,00 zł brutto  za osobę

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem kursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
  2. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za kurs. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu.
  4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
  5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  6. W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

   

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.