Licencje

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami po spełnieniu określonych warunków nadaje osobie fizycznej:

  • LICENCJĘ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI KIGN ORAZ LICENCJĘ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI KIGN
  • LICENCJĘ MANAGERA NAJMU

Licencję Zarządcy nieruchomości KIGN oraz Licencję Pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN nadaje się osobie fizycznej, która:

  • posiada licencje zawodową nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami i złożyła wniosek o nadanie licencji zgodnie z wytycznymi KIGN, lub
  • posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i złożyła wniosek o nadanie licencji zgodnie z wytycznymi KIGN,, lub
  • ukończyła kurs praktyczny w zakresie zarzadzania nieruchomościami bądź pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zdała z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny i złożyła wniosek o nadanie licencji zgodnie z wytycznymi KIGN.

Ważne: kurs musi spełniać minimum programowe zgodne z wytycznymi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Zobacz kursy na licencje Zarządcy/ Pośrednika organizowane przez Delegaturę Katowice

Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania licencji dostępne są tutaj.