• Szkolenie jest skierowane do osób, które już posiadają konta w mediach społecznościowych i mają podstawową wiedzę techniczną pozwalającą na ich obsługę – przynajmniej do celów prywatnych.

  Na szkoleniu nauczycie się, co i jak publikować w social mediach, aby budować wizerunek Agenta/Biura Nieruchomości, zdobywać Klientów, nawiązywać współprace z innymi Biurami Nieruchomości, Inwestorami, branżami pokrewnymi, otrzymywać rekomendacje z całej Polski i znacznie więcej!

PROGRAM SZKOLENIA

 • 1. Wprowadzenie

  2. Marka Agenta – oczekiwania nasze, Klientów czy… branży?

  3. Czym NIE jest marka osobista?

  4. Wielowymiarowe korzyści związane z marką osobistą.

  5. Wizerunek w branży nieruchomości:

  • Reputacja a wizerunek.
  • Fundamenty wizerunku
  • Wizerunek skrojony na miarę czy oparty na autentyczności?

  6. Odkrywanie potencjału marki:

  • Podstawy marki osobistej.
  • Diagnoza i feedback
  • Kolory osobowości
  • Odkrywanie wyróżnika marki

  7. Ewolucja, nie rewolucja. Etapy budowania marki osobistej niebędącej chwilowym zrywem.

  8. Komunikacja w social mediach

  • Zachowania konsumentów w mediach społecznościowych
  • Autoreklama czy budowanie społeczności? Możliwe kierunki komunikacji.
  • Facebook i Instagram w roli narzędzi do budowania marki – podobieństwa i różnice

  9. Media społecznościowe – działania oparte na zasięgu organicznym:

  • Rola przekazu opartego na różnorodności
  • Odpowiednie proporcje publikacji
  • Posty, relacje, insta stories – co, jak, gdzie i kiedy publikować?
  • Jak pisać chwytliwe posty sprzedażowe?
  • Publikowanie postów lifestyle’owych. Co można i warto pokazać? Gdzie leży granica prywatności w social mediach?
  • Jak przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorców? Angażująca komunikacja i tworzenie treści dla różnych grup docelowych
  • Przygotowanie materiałów do publikacji – lista pomocnych aplikacji przy edycji zdjęć i grafik oraz przy montażu video
  • Skąd czerpać pomysły i inspiracje?
  • Jak nie stracić motywacji do regularnego publikowania i usprawnić działania? Zarządzanie czasem przy budowaniu marki osobistej
  • Jakich błędów unikać, prowadząc działania w social mediach

  10. Zaangażowana społeczność kluczem do sukcesu. Call To Action w praktyce na przykładzie case studies.

  11. Agent aktywnie budujący markę osobistą – indywidualne i zespołowe ćwiczenie praktycznych umiejętności dotyczących zagadnień ze szkolenia (praca z wyróżnikiem marki, przygotowanie materiałów do publikacji, copywriting, budowanie zaangażowania, ćwiczenie kreatywności, rozszerzanie grup odbiorców, niestandardowe działania).

  12. Obsługa Klienta w procesie budowania marki – od pozycji eksperta do roli partnera na każdym etapie obsługi Klienta. Skuteczne łączenie działań online i offline – ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z customer experience (CX).

TERMIN SZKOLENIA

 • 03-04.06.2023r., godz. 10.00 – 16.00

  szkolenie prowadzone stacjonarnie

  Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29

TRENER

 • Katarzyna Lewandowska – marketing nieruchomości, marka osobista, home staging, szkolenia

  Korzystając z potencjału mediów społecznościowych, od 2018 roku konsekwentnie buduje ogólnopolską społeczność zainteresowaną nieruchomościami.

  W nieszablonowy i pełen optymizmu sposób pokazuje codzienną współpracę z biurem nieruchomości i inwestorami, którą przeplata aktywnościami z życia prywatnego. Obserwatorzy mogą przyjrzeć się m.in. home stagingowi, przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży, tworzeniu filmów promocyjnych, komunikacji opartej na storytellingu, relacjom ze spotkań branżowych oraz współpracom ze środowiskiem branżowym i okołobranżowym na terenie całej Polski.

  Wizerunkowo związana ze śląsko-zagłębiowskim biurem Thomek Nieruchomości i firmą Prochalscy. Prowadzi szkolenia i prelekcje z budowania marki osobistej i marketingu m.in. dla KIGN – Delagatury w Katowicach, WIWN Śląsk, Mieszkanicznika i Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Gościnnie występuje w roli eksperta na branżowych i biznesowych kanałach Youtube oraz współpracuje z Magazynem Rynku Nieruchomości Estate.

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • 599,00 zł brutto/ 1 osoba  dla firm i pracowników firm członkowskich KIGN oraz osób posiadających licencję KIGN 

  699,00 zł brutto/ 1 osoba  dla pozostałych osób

 • Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do dn. 31.05.2023 r.

  Ilość miejsc stacjonarnych na szkoleniu jest ograniczona.

KARTA ZGŁOSZENIA

 •  

  Marka osobista Agenta Nieruchomości (#27)

  Karta zgłoszenia na szkolenie

  Marka osobista Agenta Nieruchomości. Sztuka łączenia świata online i offline.

  Katowice,  13-14.05 2023 r.

  Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 31.05.2023 r.

  Cena regularna za szkolenie 599,00 zł brutto za osobę/ Cena za szkolenie po wpisaniu kodu zniżkowego 509,00 zł brutto za osobę

  Cena regularna za szkolenie 699,00 zł brutto za osobę/ Cena za szkolenie po wpisaniu kod zniżkowego 590 zł brutto za osobę.

  Dane uczestnika szkolenia

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
  2. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
  4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
  5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

   

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.