Kursy skierowane są do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jedyne w Polsce kursy, który swoim programem nauki zawiera minimum programowe zgodne z wytycznymi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w celu uzyskania licencji zawodowej Zarządcy Nieruchomości KIGN/ licencji zawodowej Pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN oraz wykorzystuje profesjonalne narzędzia rozwojowe persolog® pozwalające świadomie dokonywać znaczących zmian w naszym życiu zawodowym. Kursy prowadzone są w formie warsztatów, w systemie weekendowym (sobota, niedziela).

Profile persolog® wykorzystywane na naszym kursie, od kilku lat są stosowane także na wybranych kierunkach MBA

Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN.

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:  17 wrzesień 2022 r., KATOWICE

KOSZT KURSU *:
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 1.900,00 zł
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1.900,00 zł
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (kurs łączony) 3.500,00 zł
* Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ NAZWĘ KURSU

Program kursu dla Zarządcy Nieruchomości KIGN

Program kursu dla Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 662 243 859 lub pisząc na adres: biuro@kignkatowice.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

kurs zarządcy/ pośrednika

KIGN DELEGATURA KATOWICE

1900 zł/ osoba

1900 zł/ osoba

3500 zł/ osoba

Dane osobowe 

Warunki uczestnictwa

  • Organizatorem kursu na licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika w obrocie nieruchomościami jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
  • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Izbą a Zgłaszającym.
  • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu na licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika w obrocie nieruchomościami.
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
  • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
  • Opłaty wpisowej w wysokości 200 zł należy dokonać przy zgłoszeniu na kurs. Kwota ta jest uiszczana na poczet kwoty kursu. Brak uiszczenia opłaty wpisowej skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.