O Delegaturze

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice jest jednostką podległą Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, która jest największą ogólnopolską izbą zrzeszającą przedsiębiorców rynku nieruchomości.

Powołanie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami służy przede wszystkim dalszemu rozwojowi polskiego rynku nieruchomości, szczególnie w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. 

Priorytetowym celem działalności Delegatury Katowice jest stworzenie możliwości wymiany wzajemnych doświadczeń i informacji wśród zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Szczególny nacisk kładziemy na integrację naszego środowiska oraz podnoszenie kwalifikacji i wiedzy praktycznej, poprzez organizacje branżowych spotkań, praktycznych kursów. Jesteśmy otwarci na współpracę i realizację nowych projektów, które mają na celu aktywizację i wsparcie naszego środowiska. Prowadzone przez nas działania skutkują nieustannie powiększającym się gronem osób, które posiadają licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN oraz Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN.