Statut KIGN

Działalność KIGN Delegatura Katowice opiera się na Statucie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, który po zmianach został uchwalony w dn. 08.10.2020 r. Zmieniony Statut KIGN został przyjęty przez Walne Zebranie Delegatury Katowice w dn. 11 maja 2022 r.