Zarząd

Pracami KIGN Delegatura Katowice kieruje Zarząd, wybierany uchwałą Walnego Zebrania Członków.