TRWAJĄ PRACE MODERNIZACYJNE STRONY

PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚCI

Delegatura Katowice Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice jest jednostką podległą Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, która jest największą ogólnopolską izbą zrzeszającą przedsiębiorców rynku nieruchomości.

Powołanie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami służy przede wszystkim dalszemu rozwojowi polskiego rynku nieruchomości, szczególnie w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. 

Priorytetowym celem działalności Delegatury Katowice jest stworzenie możliwości wymiany wzajemnych doświadczeń i informacji wśród zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Szczególny nacisk kładziemy na integrację naszego środowiska oraz podnoszenie kwalifikacji i wiedzy praktycznej, poprzez organizacje branżowych spotkań, praktycznych kursów. Jesteśmy otwarci na współpracę i realizację nowych projektów, które mają na celu aktywizację i wsparcie naszego środowiska. Prowadzone przez nas działania skutkują nieustannie powiększającym się gronem osób, które posiadają licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN oraz Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN.

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Głównym zadaniem pośrednika w obrocie nieruchomościami jest nie tylko kojarzenie dwóch stron (sprzedającego – kupującego, wynajmującego – najemcy) w celu sprzedaży, kupna, najmu nieruchomości ale również profesjonalne i skuteczne doradztwo oraz indywidualne podejście do Klienta.

Zarządca Nieruchomości

Praca Zarządcy Nieruchomości polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których

Manager Najmu Nieruchomości

Od kilku lat wyraźnie zauważalnym na rynku nieruchomości stało się rosnące zainteresowanie

Zarządca sądowy

w przygotowaniu

Aktualności

Najnowsze kursy, szkolenia, wydarzenia

Nasi partnerzy

Oferujemy

Szkolenia

Kursy

Skip to content

Newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz jego partnera Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.