Stacje i punkty ładowania, fotowoltaika – nowe wyzwania dla zarządców nieruchomościami

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Pojęcie stacji ładowania i punktu ładowania.
  2. Stacje i punkty ładowania – dynamika zapotrzebowań w Polsce.
  3. Typy stacji ładowania – przegląd technologii.
  4. Sytuacja prawna – co określają przepisy (Prawo budowlane, przepisy ppoż, itp.)
  5. Warunki i wymagania związane z lokalizacją punktów i stacji ładowania.
  6. „Elektryk” w garażu podziemnym i na parkingu przy budynku.
  7.  Możliwe zagrożenia (np. pożar) – jak im zapobiec (a może regulamin).
  8. Fakty i mity dotyczące bezpieczeństwa związanego z parkowaniem i ładowaniem „elektryków”.
  9. Jak zapewnić możliwość bezpiecznego ładowania w obrębie nieruchomości.
  10. Kontrola stacji i punktów ładowania.
  11. Fotowoltaika – dynamika zastosowania technologii w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym.
  12. Urządzenia fotowoltaiczne – Prawo budowlane, przepisy techniczno – budowlane.
  13. Urządzenia fotowoltaiczne – przepisy ppoż.
  14. Instalacje PV w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym – możliwe problemy techniczne i zagrożenia.
  15. Farma fotowoltaiczna na dachu budynku.
  16. Kontrola instalacji fotowoltaicznych.
  17. Orzecznictwo sądów administracyjnych w obszarze omawianych zagadnień.
  18. Zagadnienia uzupełniające i powiązane – nowe regulacje w zakresie ustawy Prawo budowlane.

   

TERMIN SZKOLENIA

 • 27  październik 2023 r., godz. 10.00 – 15.00

  Katowice, ul. Mickiewicza 29

ZGŁOSZENIA I KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Koszt szkolenia:

  • pracownicy firm członkowskich KIGN 200,00 zł brutto/ osobę
  • osoby posiadające licencję KIGN  (nie będące członkiem KIGN) 250,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 300,00 zł brutto/ 1 osobę

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy do dnia 26.10.2023 r.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

PROWADZĄCY

 • Wojciech Bajur 

  doświadczony pracownik organu nadzoru budowlanego. Urodzony w 1977r. w Katowicach. W roku 2003 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2004 rozpoczął pracę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu gdzie, pracując do dziś, poznał praktyczne zastosowanie przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz powiązanych z nimi innych aktów prawnych. Uczestniczył w wielu szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez wojewódzkie organy administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego, aktualizując wiedzę w związku z kolejnymi nowelizacjami przepisów w tym, przede wszystkim, Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również zmianami w orzecznictwie sądów administracyjnych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych, bierze udział w czynnościach kontrolnych oraz wyjaśniających, w tym również, z udziałem przedstawicieli rynku nieruchomości. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w organie nadzoru budowlanego pozwoliło mu uzyskać kwalifikacje specjalisty w zakresie interpretacji i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane m.in. w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych w tych obszarach.

  W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W roku 2013, po odbyciu niezbędnej wówczas praktyki, uzyskał licencję zarządcy nieruchomości wydanej przez ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

  Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w organie nadzoru budowlanego oraz kwalifikacje zarządcy nieruchomościami skutecznie łączy z pasją prelegenta. Od roku 2015 przygotowuje oraz prowadzi szkolenia dla zarządców nieruchomościami i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także zajęcia w ramach kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, przygotowujących do uzyskania licencji w powyższych zawodach. Od roku 2016 jest wykładowcą w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, gdzie przygotowuje i prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z uwagi na częste zmiany Prawa budowlanego, prezentowane podczas kursów i szkoleń zagadnienia zawsze opiera o aktualny stan prawny oraz aktualne orzecznictwo sądowo – administracyjne.

  Uczestnikom prowadzonych przez siebie zajęć przybliża szeroką problematykę zagadnień prawnych występujących w zawodach związanych z rynkiem nieruchomościami. Prowadzone przez niego zajęcia cechuje dynamiczny dyskurs z ich uczestnikami, wymiana doświadczeń zawodowych oraz możliwość praktycznego rozwiązania wielu problemów prawnych i technicznych, z którymi na co dzień spotykają się przedstawiciele zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.