Wpisy

Przygotowanie do rocznego rozliczenia finansowo – podatkowego w wspólnotach mieszkaniowych

TERMIN SZKOLENIA

29 listopad 2022., godz. 10:00-15:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice ul. Mickiewicza 29

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wspólnota Mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
  2. Źródła przychodów wspólnoty mieszkaniowej
  3. Koszty zarządu nieruchomością związane i nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi
  4. Dochody Wspólnoty Mieszkaniowej zwolnione i opodatkowane podatkiem Cit-8
  5. Deklaracja Cit-8 – przykład wypełniania z omówieniem
  6. Sposób wysyłania deklaracji Cit-8
  7. Podpis elektroniczny, osoby uprawnione do podpisywania deklaracji Cit-8

PROWADZĄCA:

Anna Gawlik - Wiceprezes ZarząduAnna Gawlik 

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izy Gospodarki Nieruchomościami. Specjalista w szkoleniach poświęconych zagadnieniom podatkowym, w szczególności w obszarach, w których poruszają się właściciele nieruchomości, oraz zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat wspólnoty mieszkaniowe zostają poddawane coraz większym restrykcjom podatkowym i rachunkowym, co wymaga ustawicznego kształcenia się i analizy aktualnej sytuacji podatkowej. Obecnie zatem, również jako członek zarządu KIGN Delegatura w Krakowie, realizuje główne cele tej instytucji, prowadząc szkolenia oraz konsultacje, stara się pomagać zarządcom odnaleźć w gąszczu nowych przepisów i regulacji podatkowych.

 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA

150,00 zł za osobę dla 
250,00 zł za osobę dla osób posiadających
300,00 zł za osobę dla pozostałych osób

 

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE NALEŻY DOKONAĆ NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY


KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA


 

Brak wolnych miejsc