Wpisy

NIERUCHOMOŚCI

PRAWO BUDOWLANE

Warsztaty praktyczne zorganizowane są na przykładzie rozwiązań jakie funkcjonują wśród jednej ze spółdzielni mieszkaniowej i pokazują, że współpraca między działami jest możliwa, a co najważniejsze przynosi pożądane efekty dla zarządu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkie działy funkcjonujące w spółdzielniach mieszkaniowych mają jeden cel jakim jest dobro firmy i zadowolenie klienta, na które ogromny wpływ ma praca całego zespołu. Sprawna współpraca między działami powoduje, że na pojawiające się problemy znacznie szybciej i skuteczniej znajdziemy rozwiązania w większej zintegrowanej grupie.

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Pierwszy kontakt.
 • Czy każdy musi po swojemu?
 • A może jednak coś razem?
 • Plan kont – co jest ważne?
 • Od czego zacząć?
 • Poznajcie swoje zasoby?
 • Wykorzystaj wspólny potencjał – wyjdź zza biurka.
 • Jak rozwiązywać problemy.
 • Efekty okazują się z czasem.
 • Mamy jednak wspólny cel.
 • Jest sukces dla każdego.
 • Podsumowanie i dyskusja.

MIEJSCE:
Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29, godz. 10.00

KOSZT UCZESTNICTWA:
150,00 zł  dla pracowników firm członkowskich KIGN
250,00 zł dla pozostałych osób

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową oraz poczęstunek.

 

 

Karta zgłoszenia na warsztaty

dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych

Katowice, luty 2023 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 150,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 250,00 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 

- Organizatorem warsztatów praktycznych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za warsztaty. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach praktycznych.
- Organizator warsztatów praktycznych zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do  odwołania tych warsztatów, bez podania przyczyny.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora warsztatów praktycznych.
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji z warsztatów praktycznych prosimy o poinformowanie Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Roczne rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych

Roczne rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych w świetle aktualnych przepisów prawnych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wspólnota Mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
 2. Źródła przychodów opodatkowanych i zwolnionych z CIT 8 we wspólnocie mieszkaniowej
 3. Koszty zarządu nieruchomością związane i nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi
 4. Dochody Wspólnoty Mieszkaniowej zwolnione i opodatkowane podatkiem Cit-8
 5. Kontrowersje związane ze zwolnieniem dochodów uzyskiwanych z wynajmu części wspólnej
 6. Deklaracja Cit-8 – przykład wypełniania z omówieniem
 7. Sposób wysyłania deklaracji Cit-8
 8. Dyskusja

TERMIN SZKOLENIA

13 styczeń 2023 r.  godz. 9.00 – 14.00

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice ul. Mickiewicza 29

PROWADZĄCA:

Anna Gawlik - Wiceprezes ZarząduAnna Gawlik 

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izy Gospodarki Nieruchomościami. Specjalista w szkoleniach poświęconych zagadnieniom podatkowym, w szczególności w obszarach, w których poruszają się właściciele nieruchomości, oraz zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat wspólnoty mieszkaniowe zostają poddawane coraz większym restrykcjom podatkowym i rachunkowym, co wymaga ustawicznego kształcenia się i analizy aktualnej sytuacji podatkowej. Obecnie zatem, również jako członek zarządu KIGN Delegatura w Krakowie, realizuje główne cele tej instytucji, prowadząc szkolenia oraz konsultacje, stara się pomagać zarządcom odnaleźć w gąszczu nowych przepisów i regulacji podatkowych.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

100,00 zł za osobę dla  osób posiadających
200,00 zł za osobę dla pozostałych osób

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE NALEŻY DOKONAĆ NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY


KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA


 

Karta zgłoszenia na szkolenie

Roczne rozliczenia finansowe wspólnot mieszkaniowych w świetle aktualnych przepisów prawnych

Katowice, 13.01.2023 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 100,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 200,00 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 

 1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 2. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za kurs. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
 4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
 5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Kurs
Zarządcy i Pośrednika