Cykl warsztatów szkoleniowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami

W PROGRAMIE:

  1. Nowa ustawa deweloperska – najważniejsze zmiany dla deweloperów i ich klientów;
  2. Omówienie aktualnej sytuacji na śląskim rynku inwestycji deweloperskich – model współpracy z Platformą Mieszkaniową
  3. System wymiany ofert MLS

Należność za udział warsztatach prosimy uregulować na poniższe konto bankowe do dnia  25 sierpnia 2022 r.

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

Karta zgłoszenia na 

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 0 zł za osobę

Cena za szkolenie 50 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

- Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
- Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl