Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości

 • SZKOLENIE STACJONARNE

  W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo gdzie szukać informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości oraz w jaki sposób poruszać się po dokumentach i interpretować zapisy w nich znajdujące się. Pokażemy jak poruszać się po dokumentach kartograficznych i planistycznych aby nie stanowiły one problemu.  Przeanalizujemy przypadki ograniczeń jakie mogą występować przy obrocie nieruchomościami i nauczymy się jak sobie z nimi radzić. Szkolenie będzie odbywało się w formie warsztatów i wymiany doświadczeń.

PROGRAM SZKOLENIA

 • 1. Formy władania nieruchomością

  2. Stan prawny nieruchomości – źródła danych

  3. Treść Księgi wieczystej a stan faktyczny nieruchomości.

  • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
  • Wpis deklaratoryjny a konstytutywny
  • Zagrożenia wynikające z rozbieżności miedzy treścią KW a stanem faktycznym

  4. Dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.

  5. Mapa ewidencyjna i zasadnicza – analiza ich treści

  6. Dokumenty planistyczne

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • Warunki zabudowy

TERMIN SZKOLENIA

 • 01 marca 2024 r., godz. 9.00 -14.00

  Katowice, ul. Mickiewicza 29

ZGŁOSZENIA I KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Koszt szkolenia:

  • pracownicy firm członkowskich KIGN 170,00 zł brutto/ osobę
  • osoby posiadające licencję KIGN  (nie będące członkiem KIGN) 200,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 250,00 zł brutto/ 1 osobę

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy do dnia 28.02.2024.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

PROWADZĄCY

 • Sabina Powala

  Od lat zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami, także w zakresie pośrednictwa  i zarządzania nieruchomościami. Od lat współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami i Instytutem Gospodarki Nieruchomościami. Wykładowca na studiach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz na praktykach zawodowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.