Karta zgłoszenia

Szkolenie - Rozliczanie ciepła i ciepłej wody

KARTA ZGŁOSZENIA

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Katowice, 25.11.2022 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 250,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 450 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.- Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
 • Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Karta zgłoszenia na 

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 0 zł za osobę

Cena za szkolenie 50 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

- Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
- Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

Szkolenie - Fundusz dostępności

Karta zgłoszenia na szkolenie

Fundusz dostępności

Katowice, 26.09.2022 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 100 zł za osobę

Cena za szkolenie 200 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

- Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
- Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

Kurs – Zarządca sądowy (przymusowy)

KARTA ZGŁOSZENIA

Kurs Zarządca Sądowy

KATOWICE, 8-9.10.2022 r.

Dane osobowe 

Należność za kurs należy uregulować na poniższe konto bankowe do dnia 06.10.2022 r.

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ NAZWĘ KURSU

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem kursu Zarządcy Sądowego (Przymusowego) jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
 • Opłatę wpisową w wysokości 200,00 zł należy uiścić na poniższy rachunek bankowy w dniu zgłoszenia na kurs. Kwota ta jest uiszczana na poczet kwoty kursu.
 • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu Zarządcy Sądowego (Przymusowego).
 • W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 7 dni od daty odwołania.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa zostanie przesłane niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • Brak uiszczenia opłaty wpisowej skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.
 • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
 • W przypadku rezygnacji z kursu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 • Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i opłata wpisowego.

* Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami uczestnictwa w kursie na Zarządcę Sądowego (Przymusowego).

kurs zapisy

KARTA ZGŁOSZENIA

kurs zarządcy/ pośrednika

KIGN DELEGATURA KATOWICE

1900 zł/ osoba

1900 zł/ osoba

3500 zł/ osoba

Dane osobowe 

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem kursu na licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika w obrocie nieruchomościami jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Izbą a Zgłaszającym.
 • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu na licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
 • Opłaty wpisowej w wysokości 200 zł należy dokonać przy zgłoszeniu na kurs. Kwota ta jest uiszczana na poczet kwoty kursu. Brak uiszczenia opłaty wpisowej skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.