• Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym i obejmuje 20 godzin intensywnych zajęć, które poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie zarządzania nieruchomościami, uwzględniając praktyczne wskazówki i działania podejmowane podczas swojej pracy zawodowej jako zarządcy sądowego i kuratora spadków nieobjętych.

  Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów.

PROGRAM KURSU

 • ZARZĄD SĄDOWY

  Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).

  Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.

  Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.

  Procedura objęcia zarządu sądowego.

  Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

  • a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
  • b) współdziałanie z właścicielami;
  • c) współdziałanie z sądem.

  Case study w zakresie zarządu sądowego


  KURATELA

  Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

  Przesłanki i tryb powołania kuratora

  Zasady sprawowania kurateli

  Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

  Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

  Nadzór sądowy kurateli

  Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

  Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

  poszukiwanie spadkobierców

   • Archiwa
   • polskie placówki dyplomatyczne
   • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

  Prowadzenie korespondencji z innymi krajami

  Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

  Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń


  RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

  Sprawozdawczość przed sądem

  Skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania

  Rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

  Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

  Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).

  Case study w zakresie zarządu sądowego


  KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

  Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

  Mediacje w sytuacji konfliktów.

  Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji.

  Techniki wywierania wpływu.

  Case study.

TERMIN SZKOLENIA

 • 17 maj 2024 r. godz. 16.00  – 20.00

  18 maj 2024 r. godz. 10.00 – 18.00

  19 maj 2024 r. godz. 9.00 – 17.00

   

  Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Cena stała za kurs dla pracowników firm członkowskich KIGN 1.850,00 zł brutto / 1 osoba

  • osoby posiadające licencję KIGN  1.900,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 2.100,00 zł brutto/ 1 osobę
 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
  W ramach kursu zapewniamy materiały i przerwę kawową.

  KWOTA ZA KURS NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika kursu, zarządca sądowy”