Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w świetle najnowszych zmian ustawodawczych

 • Szkolenie stricte praktyczne skupiające się na przeglądzie nowości ustawodawczych w zakresie dotyczącym obrotu nieruchomościami. Praktyczne wskazówki wraz z studium przypadków.

PROGRAM SZKOLENIA

 • 1. Zmiany w prawie konsumenckim i ich wpływ na wykonywanie umów pośrednictwa zawieranych przez pośredników w obrocie nieruchomościami (przykłady z praktyki)

  2. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – zagadnienia praktyczne dla wykonywania zawodu pośrednika

  3. Reformy WIBOR, stan spraw sądowych o unieważnienie umów kredytowych WIBOR oraz stan spraw frankowych (przykłady z praktyki)

  4. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

  5. Planowane zmiany ustawodawcze w zakresie prawa nieruchomości:

  • projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych
  • projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
  • nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • projektu nowelizacji Prawa o notariacie
  • projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  • projektu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

  6. Zmiany w ustawie Prawo budowlane

  7. Najistotniejsze orzeczenia sądowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

TERMIN SZKOLENIA

 • 20 luty 2023 r., godz. 10.00 – 14.00

  Katowice, ul. Mickiewicza 29

ZGŁOSZENIA I KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Koszt szkolenia:

  • pracownicy firm członkowskich KIGN 150,00 zł brutto/ osobę
  • osoby posiadające licencję KIGN  200,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 250,00 zł brutto/ 1 osobę

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy do dnia 16.02.2023 r.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

PROWADZĄCY

 • Martyna Kasperska

  wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji

  r. pr. Bartosz Halejak

  wieloletni praktyk (kilkaset postępowań sądowych), doradca przy inwestycjach infrastrukturalnych i mieszkaniowych

KARTA ZGŁOSZENIA

 • Nabór na szkolenie został zamknięty.