Jeśli,

  • jesteś zarządcą nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej bądź prywatnej kamienicy
  • dopiero rozpoczynasz przygodę z zarządzaniem nieruchomościami
  • masz wątpliwości w kwestii podejmowanych uchwał, obowiązków jakie spoczywają na zarządcy czy członkach zarządu
  • masz pytanie związane z zarządzaniem nieruchomością

możesz skorzystać  fachowej wiedzy doświadczonych i praktykujących zarządców nieruchomości.

Konsultacje prowadzone przez ekspertów KIGN Delegatura w Katowicach mają charakter wyłącznie informacyjny.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru przesłanych zapytań.

Skontaktuj się z nami pisząc na maila: biuro@kignkatowice.pl